מה אפשר לעשות

תכנית שינוי כיוון

שינוי כיוון 2020 הינה תכנית פעולה מול הממשלה וגורמי ממשל מקומי שהושקה בבית הנשיא בחודש פברואר 2020.

התכנית קוראת למקבלי ההחלטות לשנות כיוון בכל פעולה הנעשית במסגרת אחריותם בהקשר למשבר האקלים.

מדעני ישראל קוראים לפעולה

מדעני ישראל קוראים לממשלת ישראל לנקוט בצעדים מידיים נגד משבר האקלים.

בחתימה על המכתב, המדענים גם רותמים את הידע המדעי העשיר שצברו ואת קשריהם בעולם האקדמי על מנת לתרום להתמודדות ישראל עם משבר האקלים.

ניתן להמשיך ולחתום על המכתב בכל עת!

SDG ישראל​

SDGIsrael מביאים תודעה גלובאלית לקהילת הלוקאלית. אנחנו נותנים כלים, כישורים וקישורים לכל אדם או ארגון שמבין את הצורך בשינוי.         

מסמך בסיס של התנועה הסביבתית למשבר האקלים

הנעה לפעולה 2020