מדעני ישראל קוראים לפעולה בנושא שינוי האקלים

שינוי האקלים הוא לא עניין מדעי תאורטי. הוא מתרחש כאן ועכשיו והשפעותיו ברורות ומוחשיות. המחקר המדעי מוכיח כי הגורם המרכזי לשינוי זה הוא הפעילות של בני האדם (תעשייה, תחבורה, חקלאות, פסולת ועוד). אנו מעמיסים על האטמוספרה גזי חממה, כמו פחמן דו-חמצני, שלוכדים חום ומעלים את טמפרטורת כדור הארץ. גזים אלה מקורם בעיקר בדלקי מאובנים שאנו שורפים לצורך אנרגיה: פחם, גז טבעי, נפט. 

הראיות המדעיות ברורות: שינוי האקלים אכן מתרחש והפעילות האנושית היא הגורם העיקרי לשינוי זה. עם זאת, לאחרונה עולים קולות צורמים ברחבי העולם המכחישים את קיומו של שינוי האקלים ואת השפעת האדם עליו, וקוראים לחזרה לשימוש בדלק מאובנים מזהם. קולות אלה חודרים לשיח הציבורי ברשת ואף לאמצעי התקשורת המרכזיים בישראל, ועלולים להחזיר לאחור את ההתקדמות החשובה שהושגה בדרך הארוכה להאטת שינוי האקלים וההתמודדות עם השפעותיו.

השלכות: לשינוי האקלים יש השפעות דרמטיות על חיינו, שאותן ניתן לראות גם בישראל: ההתחממות הגלובלית גורמת להאצה בקצב עליית פני הים ומגדילה את מספר ההצפות בחופים ואת עוצמתן; המחקרים מראים שהחורף בישראל מתקצר, מספר ימי הגשם פוחת, העונה היבשה מתארכת ושריפות יער קיצוניות מתפרצות בחודשי החורף היבשים. במקביל, מתגברים אירועי גשם קיצוניים שגורמים לשיטפונות, והטמפרטורה המרבית ביום ובלילה נמצאת במגמת עלייה מובהקת. מצב זה רק יחמיר ככל שהטמפרטורה של כדור הארץ תמשיך לעלות.

מדינת ישראל אינה חסינה מפני השפעות שינוי האקלים, וללא אמצעי היערכות מתאימים העלות הכלכלית של ההתמודדות עם נזקי שינוי האקלים תלך ותגדל. שינוי האקלים ישפיע לרעה על מצב הבריאות, החקלאות, משק המים, משק האנרגיה, המגוון הביולוגי, ועוד. סכנות שינוי האקלים הן גם מדיניות וביטחוניות: שינוי האקלים עלול להשפיע גם על היציבות במזרח התיכון. 

פתרונות: בהחלטה מספר 2041 אשררה ממשלת ישראל בנובמבר 2016 את הסכם פריז להתמודדות עם שינוי האקלים. צעד זה הכפיף את ישראל למנגנון של הסכם פריז והוא מחייב את הממשלה לפעול על מנת לעמוד ביעדי ההפחתה של פליטת גזי חממה. אחרת, ישראל תהיה חשופה לסנקציות הנגזרות מהסכם פריז.

על מנת להאט את שינוי האקלים עלינו להפחית באופן משמעותי את כמות גזי חממה שאנו פולטים לאטמוספירה. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא מעבר לשימוש באנרגיה נקייה ומתחדשת וצמצום נסועה ושינוע תחבורתי. לצד האטת שינוי האקלים, הפחתת הפליטות תוביל באופן ישיר גם להקטנת זיהום האוויר, שגורם לאלפי מקרי מוות בשנה בישראל, לתחלואה עודפת ומיותרת ולהוצאות של מיליארדי שקלים בשנה למשק המקומי. 

הזדמנות: הצעדים להפחתת פליטות יתרמו באופן ישיר ועקיף למשק הישראלי באמצעות חיסכון כלכלי, התייעלות אנרגטית וצמצום פערים חברתיים. לצערנו, כיום אין דרך לעצור לחלוטין את שינוי האקלים, אלא רק להאט את קצב ההידרדרות. גם כאן יש הזדמנויות כלכליות מסחררות לטכנולוגיות, לחדשנות ולידע ישראלי. מדובר בהזדמנות בלתי חוזרת לאומת הסטארט-אפ להוביל את התעשייה העולמית באמצעות פיתוח טכנולוגיות התפלת מי ים, חיסכון ושימוש חוזר במים והשבת קולחים, פיתוח זני צמחים עמידים ליובש, חום ומליחות, חקלאות חכמה ומדייקת, פיתוח אמצעים להפקת ואגירת אנרגיה, ספיחת ואגירת פחמן דו-חמצני, שיטות מתקדמות לטיהור מזהמים באוויר ובמים, ועוד.

על כן אנו, מדעני האקלים והסביבה בישראל, קוראים לממשלת ישראל לנקוט בשורה של צעדים מיידיים:

1. יישום התחייבויות פריז להפחתת פליטות גזי חממה

2. קידום הייצור המקומי והשימוש באנרגיות מתחדשות בישראל

3. היערכות דחופה להשפעות שינוי האקלים ברמה הלאומית והמקומית

4. תפיסת שינוי האקלים כהזדמנות כלכלית ומדעית

5. הקמת מנגנון בקרה ודיווח על פליטות גזי חממה

6. חינוך, הסברה והעלאת המודעות לנושא שינוי האקלים

אנו, מדעני ישראל, קוראים להקמת ועדה מדעית עצמאית שתהיה משותפת לכלל מוסדות המחקר בישראל ושתייעץ לממשלת ישראל בנושא שינוי האקלים. הוועדה תכלול מדעני אקלים וסביבה מתחומים שונים, ותעסוק בהערכת שינוי האקלים והשפעותיו המקומיות, תתמוך ביישום מדיניות ממשלתית מבוססת מדע ותפעל לקידום ההיערכות של מדינת ישראל לשינוי האקלים ולעמידה בהתחייבויות הבינלאומיות לצמצום פליטות גזי חממה.

אנו מתחייבים לרתום לפעילות הוועדה את הידע העשיר והמגוון של הקהילה המדעית, את הניסיון המקצועי המצטבר של חבריה, את הקשרים הענפים שרקמנו ברחבי העולם ואת הרצון הכן שלנו על מנת לתרום להתמודדות עם שינוי האקלים בישראל.

רשימת החותמים

הרשימה מסודרת לפי הא"ב.

ד"ר אמאל  אבו סעד, מכללת קיי באר שבע

פרופ' אראל אבינרי, מכללת אפקה להנדסה

ד"ר אילנה אבישר, מכללת סמינר הקיבוצים

פרופ' דרור אבישר, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' אביגדור אבלסון, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' (אמריטוס) יורם אבנימלך, טכניון

פרופ' (אמריטוס) דוד אבניר, האוניברסיטה העברית

ד"ר נעה אבריאל אבני, מרכז מדע ים המלח והערבה

ד"ר קרן אגאי שי, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה לרפואה בגליל

ד"ר דור אדליסט, אוניברסיטת חיפה

פרופ' עינת אהרונוב, האוניברסיטה העברית

ד"ר חגית אולנובסקי, הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא

ישראל אורן, האוניברסיטה העברית (דוקטורנט)

ד"ר שרה אורן , סמינר הקיבוצים

ד"ר דניאל אורנשטיין, טכניון – מכון טכנולוגי לישראל

פרופ' (אמריטוס) ניב אחיטוב, אוניברסיטת תל אביב והמרכז ללימודים אקדמיים

ד"ר ליה אטינגר, מרכז השל/ בי"ס פורטר ללימודי הסביבה

דני איטקין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (דוקטורנט)

ד"ר יונתן איינקבאום, גרינפיס

ד"ר יורם איל, מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי

ד"ר נצן  איל, פרטי

ד"ר דוד  אילוז, מכללת בית ברל

פרופ' אופירה אילון, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אמיר אילי, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מיכה אילן, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר עמיעל אילני, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר ציפי איסר איציק, האקדמית נתניה

פרופ' פיקי איש שלום, האוניברסיטה העברית בירושלים

אירית אלוני, אוניברסיטת בן גוריון (דוקטורנטית)

ד"ר אורית אלטרץ, מכון ויצמן

אפרת אלימלך, אוניברסיטת חיפה (דוקטורנטית)

אלון אלירן, אוניברסיטת תל אביב (דוקטורנט)

ד"ר הדר אלמוג, חיפה

ד"ר טל אלעד, האוניברסיטה העברית

פרופ' יגאל אלעד, מנהל המחקר החקלאי

פרופ' פינחס אלפרט, אוניברסיטת ת"א

ד"ר איריס אלקחר, מכללת סמינר הקיבוצים

פרופ' אלון אנגרט, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' דוד אנדלמן, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יהודה אנזל, האוניברסיטה העברית

פרופ' יהודה אנזל, האוניברסיטה העברית

פרופ' חגית אפק, האוניברסיטה העברית

פרופ' יגאל אראל, האוניברסיטה העברית

ד"ר אברהם ארבל, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

ד"ר אלי ארגמן, התחנה לחקר הסחף

פרופ' זאב ארד, הטכניון

פרופ' (אמריטוס) שוש ארד, המכללה האקדמית אחוה

ד"ר גיל אשל, התחנה לחקר הסחף

ד"ר בתאל אשקול, המרכז הבינתחומי

פרופ' מיכה אשר, האוניברסיטה העברית

פרופ' (אמריטוס) אבנר בדולח, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' עמנואל  בוס, אוניורסיטת מיין

פרופ' עמוס בוסקילה , אונ' בן-גוריון

ד"ר חמוטל בורוכוב, מו"פ ערבה דרומית

חיים ביאלה, אוניברסיטת חיפה (דוקטורנט)

לאורה ביחיו, האוניברסיטה העברית (דוקטורנטית)

טניה בירד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (דוקטורנטית)

פרופ' (אמריטוס) אריה ביתן, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר קרנית בכרטן, יועצת מדעית

ד"ר נעה בלבן, אונ' בן-גוריון

פרופ' גיא בלוך, האוניברסיטה העברית

ד"ר עינת בליץ, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' (אמריטה) אילנה בלמקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' חיים בלמקר, אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר יונתן בלמקר, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר עמוס בלמקר, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

ד"ר ראובן בלמקר, פוסט דוקטורנט, אוניברסיטת חיפה

ד"ר נטליה בלקין, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' (אמריטוס) דניאל בן ארוש, מרכז רפואי סורוקה

ד"ר חנית בן ארי, משרד האנרגיה

ד"ר תהלה בן גיא, חמד"ע- המרכז לחינוך מדעי של תל אביב-יפו

ד"ר רואי בן דוד, מכון וולקני

מר אוריאל בן חיים, מרכז המועצות האזוריות

ד"ר סמדר בן טבו דה לאון, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אורית בן צבי אסרף, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר שרית בן שמחון-פלג, מכון ון ליר

ד"ר (של כבוד) מנחם בן-ימי, וורלד פישינג & אקווהקולצ'ר מאג

אור בן-צבי, אוניברסיטת תל אביב (דוקטורנטית)

ד"ר רחל בן-שלמה, אוניברסיטת חיפה – אורנים

פרופ' (אמריטוס) יהודה בניהו, אוניברסיטת ת"א

ד"ר ג'רמי בנשטיין, ממרכז השל לקיימות / בי"ס פורטר ללימודי סביבה

פאולו  בצ`יו, אוניברסיטת חיפה (דוקטורנט)

ד"ר אבי בר מסדה, אוניברסיטת חיפה – אורנים

ד"ר עידו בר-זאב, אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר עמליה בר-זיו, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר אשר בר-טל, מנהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

ד"ר יהונתן בר-יוסף, ניהול פרויקטים

ד"ר עודד ברגר-טל, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' דוד ברודאי, טכניון

ד"ר דני ברויטמן, הטכניון

מיה בריטשטיין, אוניברסיטת חיפה (דוקטורנטית)

פרופ' אילנה ברמן-פרנק, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר חנה ברנהולץ, האוניברסיטה העברית

פרופ' (אמריטוס) יחזקאל ברנהולץ, האוניברסיטה העברית

ד"ר זהר ברנט-יצחקי, משרד הבריאות / המכון הטכנולוגי ירושלים

ד"ר רם ברנקין, אוניברסיטת מסצ׳וסטס בוסטון

פרופ' אשר ברנר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר כלנית אפרת ברעם, קראוס תעשיות

ד"ר שחר ברעם, מנהל המחקר החקלאי מכון וולקני

פרופ' אילת ברעם-צברי, טכניון

דניאל ברקוביץ', אוניברסיטת תל-אביב (דוקטורנט)

ד"ר הניה ברקוביץ, לשעבר מנהלת השירות המטאורולוגי

ד"ר יעל ברקי גטניו, הרשת הירוקה

ד"ר רועי ברקן, אוניברסיטת קליפורניה לוס אנג׳לס

ד"ר רונית ג'וסטו-חנני, אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר איתי גבריאלי, המכון הגיאולוגי

ד"ר בברלי גודמן צ'רנוב, אונ' חיפה

יונתן גוטל, אוניברסיטת בן גוריון (דוקטורנט)

ד"ר דן  גוטליב, אוניברסיטת חיפה

ד"ר ג'ניה  גוטמן, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ד"ר ליאור גוטמן, חקר ימים ואגמים לישראל

ד"ר אלכסנדר  גולברג, אונ' תל אביב

ד"ר רוית גולדהבר, מכללת לוינסקי

ד"ר יעקב  גולדווסר, האוניברסיטה העברית

ד"ר דפנה גולדמן, המכללה האקדמית בית ברל

ד"ר טל גולדרט, שינוי בר קיימא

פרופ' (אמריטוס) יאיר גולדרייך, אוניברסיטת בר-אילן

מר אריק גולן, המכון לחקר ימים

פרופ' ארנון גולן, אוניברסיטת חיפה

ד"ר רותם  גולן, פוסט דוקטורנטית, אוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר עמית גור, מכון וולקני

פרופ' (אמריטוס) נעמה גורן-ענבר, האוניברסיטה העברית

ד"ר עדנה גורני-לבינגר, אוניברסיטת חיפה

ד"ר יונתן גז, האוניברסיטה העברית

פרופ' (אמריטוס) אביטל גזית, גזית

ד"ר דניאל גטניו, מכללת אורנים

תמר גיא-חיים, GEOMAR, Germany (דוקטורנטית)

פרופ' ג'ק גילרון, אונברסיטת בן-גוריון של הנגב

ד"ר שגיא גינוסר, יועץ

ד"ר משה גיש, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אדיב גל, סמינר הקיבוצים

ד"ר גדעון גל, חקר ימים ואגמים לישראל

ד"ר נורית  גל מרק, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר אלי גלנטי, מכון ויצמן

ד"ר שירילי גלעד-אילסר, טכניון- מכון טכנולוגי לישראל

ד"ר דפנה גן, מכללת סמינר הקיבוצים

פרופ' אמציה גנין, האוניברסיטה העברית והמכון הבינאוניברסיטאי באילת

ד"ר מיכאל גרבר, פנסיונר, ארגון הסביבה של האו״מ

ד"ר מיכל גרוס, אורנים- המכלה האקדמית לחינוך

ד"ר מיכל גרוסוביץ, חקר ימים ואגמים לישראל

ד"ר ארז גרטי, מכון דוידסון לחינוך מדעי

פרופ' (אמריטוס) מיכל גרין, הטכניון והאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

גילי גרינבאום, אוניברסיטת בן-גוריון (דוקטורנט)

ד"ר ערן גרינברג, רפאל

עשהאל גרינפלד, אוניברסיטת קורטין, פרת' (דוקטורנט)

ד"ר ז'וזה גרינצוויג, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר איתי גרינשפן, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר דוד גרנות, מכון וולקני

ד"ר יורם גרשמן, מכללת אורנים ואוניברסיטת חיפה

פרופ' אבנר דה שליט, האוניברסיטה העברית

ד"ר מיה דואני, מכללה אקדמית תל-חי

פרופ' יעל דובובסקי, טכניון

ד"ר רקפת דוד שורץ, מכון וולקני

פרופ' קרלוס דוזורץ, טכניון

פרופ' נדב דוידוביץ', אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אחיעד דוידסון, אוניברסיטת חיפה (דוקטורנט)

ד"ר שחר דולב, הפורום הישראלי לאנרגיה והמרכז הבין-תחומי בהרצליה

ד"ר דויד דוניץ, מרכז השל לקיימות

ד"ר שילי דור – חיים, מרכז ים המלח והערבה

פרופ' אריאל דיאמנט, המכון לחקר ימים ואגמים

פרופ' (אמריטוס) אורי דיין, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' תמר דיין, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אפרת דינרמן, יועצת

גל דישון, אוניברסיטת חיפה (דוקטורנט)

יובל הדר, אוניברסיטת בן גוריון (דוקטורנט)

ד"ר דורון הולנד, מנהל המחקר החקלאי

ד"ר רועי הולצמן, אוניברסיטת ת״א

ד"ר רזי  הופמן, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר רמי הורביץ, גמלאי, מינהל המחקר החקלאי, כיום מו"פ קטיף

יעל הורושובסקי-פרידמן, חקר ימים ואגמים ואוניברסיטת חיפה (דוקטורנטית)

בועז הילמן, האוניברסיטה העברית בירושלים (דוקטורנט)

ד"ר אנה הלס, יועצת

פרופ' מלכה הלפרן, אוניברסיטת חיפה, אורנים

פרופ' (אמריטוס) יוסף הלר, אוניברסיטה עברית

פרופ' קרן הספל, האוניברסיטה העברית

ד"ר ניר הר, קק"ל

ד"ר ליאור הרמן, האוניברסיטה העברית

פרופ' נילי  הרניק, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' שנאן הרפז, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

ד"ר נורית  השמשוני יפה, המכללה האקדמית תל אביב יפו

ד"ר אהובה  ווינדזור, מכללת עמק יזרעאל

ד"ר ניקולס וולדמן, אוניברסיטת חיפה

פרופ' רוני וולך, האוניברסיטה העברית

פרופ' עדי וולפסון, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

ענב וידן, אוניברסיטת תל אביב (דוקטורנטית)

פרופ' רן ויידס, אוניברסיטת בר אילן

בל  וייס, אוניברסיטת תל אביב (דוקטורנטית)

דוקטורנט גד וייס, האוניברסיטה העברית בירושלים

גד וייס, האוניברסיטה העברית (דוקטורנט)

אדם ויסמן, אוניברסיטת בר אילן (דוקטורנט)

ריבה ולדמן, אוניברסיטת חיפה (דוקטורנטית)

ד"ר אריה ונגר, אדם, טבע ודין

פרופ' אסף ורדי, מכון ויצמן למדע

רעות ורדי, אוניברסיטת בן גוריון (דוקטורנטית)

ד"ר תמר זהרי, חקר ימים ואגמים לישראל

ד"ר עדי זומר, חמד"ע

ד"ר ברוך זיו, האוניברסיטה הפתוחה

דנה זיו, האוניברסיטה העברית (דוקטורנטית)

פרופ' ירון זיו, אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר אוהד זיוון, טכניון

פרופ' (אמריטוס) אביה זילברשטיין, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דוד  זלץ, אוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר יחיעם זלץ, מנהל המחקר החקלאי

אלה זנגי, האוניברסיטה העברית (דוקטורנטית)

ד"ר שיקמה זערור, האוניברסיטה העברית בירושלים

יעל חורש, מכון שמיר למחקר ואוניברסיטת חיפה (דוקטורנטית)

פרופ' (אמריטה) נעמי  חזן, האוניברסיטה העברית

ד"ר מיכל חיון, הקריה הרפואית רמב"ם

פרופ' דני  חיימוביץ, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אלעד חיל, אוניברסיטת חיפה-אורנים

ד"ר גילי חכימה קוניאק, אוניברסיטת חיפה

ד"ר ודים חסדן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' רפי חסין, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אמוץ חצרוני, מנהל המחקר החקלאי

פרופ' ערן טאובר, אוניברסיטת חיפה

ד"ר עמית טובי, האוניברסיטה העברית

מיכל  טופז, טכניון (דוקטורנטית)

ד"ר יוני טוקר, בר-אילן

ד"ר גדעון טיבור, המכון לחקר חמים ואגמים

ד"ר חגית טישלר, המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין

פרופ' אלון טל, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' טלי  טל, הטכניון

ד"ר הילה טל-קריספין, אוניברסיטת בן-גוריון

רועי טלבי, אוניברסיטת חיפה (דוקטורנט )

ד"ר נטע טנר, אוניברסיטת ת"א

ד"ר ערן טס, האונברסיטה העברית

ד"ר נעמה טסלר, יעוץ פרטי

ד"ר סיגל טפר, מכללת תל חי

ד"ר חוסין טרביה, איגוד ערים אגן בית נטופה

ד"ר תמר טרופ, אוניברסיטת חיפה

ד"ר נעמה טשנר, הטכניון

פרופ' יואב יאיר, המרכז הבינתחומי

יפעת יאיר, אוניברסיטת תל אביב (דוקטורנטית)

פרופ' גיתי יהל, בית הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין

ד"ר טלי יוגב, מרכז האקדמי רופין

פרופ' (אמריטוס) יורם יום-טוב, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' (אמריטוס) אורי יחיאלי, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' עדו יצחקי, אוניברסיטת חיפה

פרופ' דן יקיר, מכון ויצמן למדע

פרופ' (אמריטוס) צבי ירון, אוניברסיטת תל טביב

פרופ' (אמריטוס) צבי  ירון, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר איתן ישראלי, יועץ

ד"ר אבנר כהן, מכון וולקני

פרופ' (אמריטוס) דן כהן, אוניברסיטה עברית אקולוגיה ואבולוציה

ד"ר יהודית  כהן, מכון וולקני, מנהל המחקר החקלאי

פרופ' (אמריטוס) יהודה כהנא, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר יוחאי כספי, מכון ויצמן

ד"ר אופיר כץ, מרכז מדע ים המלח והערבה

מר אילן כץ, האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

ד"ר מרב  כץ-קמחי, המרכז הבינתחומי

ד"ר און כרובי, המכון הגיאולוגי

פרופ' נורית כרמי, מכללת תל חי

פרופ' יוחאי כרמל, הטכניון

ד"ר לילך לב, השירות המטאורולוגי הישראלי

ד"ר רוני לב, מכללת לוינסקי בדימוס

ד"ר מרים לב-און, מוסד שמואל נאמן בטכניון

ד"ר פרי לב-און, מוסד שמואל נאמן בטכניון

ד"ר נירית לביא-אלון, הטכניון

ד"ר אסף לבנטל, החברה לשירותי איכות הסביבה

פרופ' אורי להב, הטכניון

ד"ר יואב להן, מכון וייצמן למדע

פרופ' (אמריטוס) יעל לובין, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' (אמריטוס) בועז לוז, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' ארנון  לוטם, אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר קרני לוטן מרקוס, המרכז הבינתחומי, הרצליה

פרופ' אורן לוי, אוניברסיטת בר אילן

אילן לוי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (דוקטורנט)

ד"ר ניצן לוי, איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה והאוניברסיטה העברית ירושלים

ד"ר עדי לוי, האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

ד"ר שי לוי, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

רועי  לוי , אוניברסיטת ייל  (דוקטורנט )

פרופ' (אמריטוס) יוסי לויה, אוניברסיטת תל-אביב

יערית לויט, אוניברסיטת ת"א (דוקטורנטית)

פרופ' (אמריטוס) זאב לוין, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר חגי לוין, הדסה והאוניברסיטה העברית

ד"ר ליה לוין, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' נעם לוין, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר אירינה לוינסקי, המארג – התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע

פרופ' בעז לזר, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר אסתר לחמן, סקטור פרטי

ד"ר בארי לין, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' נתי  ליניאל, האוניברסיטה העברית

ד"ר נטע ליפמן, האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

ד"ר קלייב ליפקין, מכון הערבה ללימודי סביבה

ד"ר יאן לנדאו, מנהל המחקר החקלאי – וולקני

ד"ר משה  לפידות, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

ד"ר אורי לרנר, עמית ממשק, המשרד להגנת הסביבה

גב' הגר לשנר, האוניברסיטה העברית

רועי מאור, אוניברסיטת תל אביב (דוקטורנט)

ד"ר קרן מאור-לנדאו, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' (אמריטוס) אבינועם  מאיר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר מיכאל מאיר-ברודניץ, הטכניון (לשעבר)

פרופ' שי מאירי, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר דניאל מדר, SP Interface

ד"ר מוניר מוואסי, מינהל המחקר החקלאי

ד"ר בני  מוטרו, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' (אמריטוס) עוזי מוטרו, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר אבישי מור, המשרד להגנת הסביבה

עמיר מור-מוסרי, בן גוריון-מח' לגיאוגרפיה\פק' לחקלאות- המח' קרקע ומים (דוקטורנט)

ד"ר אורלי מורג, האקדמית גורדון-חיפה

צחי מורד, אוניברסיטת אריאל (דוקטורנט )

פרופ' אפרת מורין, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר אביגיל מוריס, מכון ערבה לאיכות הסביבה

ד"ר מיכל מזור, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

פרופ' עזיזה מטלון, אליס

ד"ר אפרת מידר, יועצת מדעית

ד"ר בעז מייזל, יועץ

ד"ר עינב מייזליש גתי, בנק הגנים, מכון וולקני

ד"ר אפרת מיכאלי, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' רון מילוא, מכון ויצמן למדע

דן רובין מילר, אוניברסיטת בר אילן (דוקטורנט)

ד"ר דרור מינץ, מכון וולקני

נועה מירון, אוניברסיטת תל-אביב (דוקטורנטית)

ד"ר דניאל מישורי, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר שמרית ממן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר דנה מנט, מרכז וולקני

מר דויד מנינגר , גיאו טבע יעוץ סביבתי בע"מ

ד"ר יצחק מקובסקי, אוניברסיטת חיפה

ורדית מקובר, אוניברסיטת בן גוריון (דוקטורנטית)

ד"ר ורדית מקלר-פיק, המכללה האקדמית אורנים

ד"ר נתי מרום, המרכז הבינתחומי הרצליה

שרון מרק, אוניברסיטת תל אביב (דוקטורנטית)

פרופ' שמוליק מרקו, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' (אמריטוס) גידי נאמן, מכללת אורנים

ד"ר יעל נבון, רמת הנדיב

פרופ' עודד נבון, האוניברסיטה העברית

ד"ר מיה נגב, אוניברסיטת חיפה

ד"ר לנה נובק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר מני  נוימן , אוניברסיטה עברית ירושלים

שולמית נוסבוים, המעבדה לחקר הכנרת- חקר ימים ואגמים לישראל (דוקטורנטית)

אדר' יעל נידם, טכניון

מריה ניחמקין, אוניברסיטת בר אילן (דוקטורנטית)

ד"ר יעקב ניר, גמלאי המכון הגיאולוגי

ד"ר אברהם נפרסטק, יועץ סביבתי

פרופ' (אמריטוס) עמינדב נשרי, חקר ימים ואגמים מעבדת הכינרת

פרופ' טל סבוראי, אונ' בן גוריון בנגב

ד"ר מיכל  סגולי, אוניברסיטת בן-גוריון

אהוד  סגל, האוניברסיטה העברית (דוקטורנט)

ד"ר יאיר סוארי, המרכז האקדמי רופין

ד"ר אסף סוקניק, המעבדה לחקר הכנרת חיא"ל

ד"ר ויקטוריה סורוקר, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

ד"ר שרון  סורוקר, משרד האוצר

ד"ר נגה סטמבלר, יעוץ מדעי

ד"ר חיים סיון, המכללה האקדמית אחווה

ד"ר תומר סיימון, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ישראל סילבר, אוניברסיטת פן-סטייט

ד"ר יעקב סילברמן, המכון הלאומי לחקר ימים ואגמים

ד"ר דני סימון, אוניברסיטת תל אביב

אלכס סלבנקו, אוניברסיטת תל אביב (דוקטורנט)

ד"ר חנן סלע, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' הדס סערוני, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר יובל ספיר, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ניר ספיר, אוניברסיטת חיפה

פרופ' (אמריטוס) אוריאל ספריאל, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יהושע סרנגה, האוניברסיטה העברית

ד"ר אילן סתר, לשעבר שירות מטאורולוגי

פרופ' (אמריטוס) אבנר  עדין, האוניברסיטה העברית

ד"ר תמר עופר, טכניון

ד"ר אוהד ענבר, אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר ציפי עשת, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אבי פאר, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר שרה פאר, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

ד"ר טל פולק, רשות הטבע והגנים

פרופ' (אמריטוס) משה פולק, האוניברסיטה העברית

ד"ר עומר פולק, אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת

פרופ' עודד פוצ'טר, המכללה האקדמית בית ברל\אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מישל פורטמן, הטכניון

ד"ר דיאנה פורת, בוגרת בר אילן ותל אביב

ד"ר עידן פורת, טכניון

ד"ר רון פורת, מכון וולקני

פרופ' שלומית פז, אוניברסיטת חיפה

פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית

פרופ' מעוז  פיין, אוניברסיטת בר-אילן והמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים

חן פילר, אוניברסיטת תל אביב (דוקטורנטית)

ד"ר עמיר פינק, האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

פרופ' ברק פישביין, טכניון

אוהד פלג, אוניברסיטת אוקלנד, ניו זילנד (דוקטורנט)

ד"ר נדב פלג, המכון הטכנולוגי הפדרלי של שווייץ בציריך

ד"ר רוסלנה רחל פלטניק, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

ד"ר אליק פלמן, אוניברסיטת בר-אילן

גליה פסטרנק, אוניברסיטת חיפה (דוקטורנטית)

פרופ' אבי פרבולוצקי, מנהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני

ד"ר יעל פרג, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר אריאל  פרוינדליך, מכללת אחווה

פרופ' הלל פרום, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' עמוס פרומקין, האוניברסיטה העברית

אורלי  פרי, אוניברסיטת בר-אילן (דוקטורנטית)

ד"ר איל פריבמן, אוניברסיטת חיפה

טליה פריד, אוניברסיטת בר-אילן (דוקטורנטית)

ד"ר חנוך פרידמן, מכללת הדסה

ד"ר מרים  פרידמן-עינת, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

פרופ' קולין פרייס, אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר אמיר פרלברג, מכון דש"א, אוניברסיטת ת"א

פרופ' דוד פרלמוטר, אוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר ברכה פרסטיי, המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת

ד"ר שמרית פרקול-פינקל, אקונקריט טק בע"מ

פרופ' אריאל צ׳יפמן, האוניברסיטה העברית

ד"ר דן צ'רנוב, אוניברסיטת חיפה

יעל צובארי, אוניברסיטת בר אילן (דוקטורנטית)

ד"ר דינה ציבולסקי, סמינר הקיבוצים

רחלי ציפר, אוניברסיטת תל אביב (דוקטורנטית)

ד"ר מירי צלוק, אוניברסיטת בן גוריון

זיו צמח שמיר, אוניברסיטת חיפה (דוקטורנט)

ד"ר שירי צמח שמיר, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר אור קומאי, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' כרמי קורין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' אילן  קורן, מכון ויצמן

ד"ר לי קורן, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' חיים קותיאל, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אסתר קטן, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' (אמריטוס) חיים  קיגל, אוניברסיטה עברית בירושלים

ד"ר תמר קיס-פפו, אוניברסיטת חיפה

ד"ר רות  קירו, יועצת מדעית

ד"ר פבל קישצ'ה, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' יעל קלי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

פרופ' (אמריטוס) נורית קליאוט, אוניברסיטת חיפה

ד"ר מאיה קליימן, מרכז וולקני, מנהל המחקר החקלאי

ד"ר אלי קלמנזון, המרכז האקדמי רופין/ אורנים המכללה האקדמית

ד"ר יפתח קלפ, מכון וולקני

ד"ר אביגיל קנר, האוניברסיטה העברית

פרופ' דן קסל, הטכניון

ד"ר שאול קציר, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר תמר קרוגמן, אוניברסיטת חיפה

ד"ר  לי  קרוגר, אוניברסיטה חיפה

פרופ' נגה קרונפלד-שור, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אבי קריבוס, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר איתן קריין, חמד"ע – המרכז לחינוך מדעי בתל אביב

פרופ' (אמריטוס) שמעון (סמיון) קריצ'אק, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ניר קרן, אוניברסיטה עברית

פרופ' ארנון קרניאלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אור קרסין, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר דורית קרת, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר יובל ראובני, אוניברסיטת אריאל

אורנה רביב, אוניברסיטת חיפה (דוקטורנטית)

פרופ' (אמריטוס) מיכאל רביב, מינהל המחקר החקלאי

פרופ' דני רבינוביץ, אוניברסיטת ת"א והאגודה הישראלית לצדק סביבתי

ד"ר עדי רדיאן, טכניון

ד"ר איל רהב, חקר ימים ואגמים לישראל

אינג' סרג'יו דב רוזן, חקר ימים ואגמים לישראל

לאון רוזנצביט, הטכניון (דוקטורנט)

ד"ר עופר רוזנשטיין, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

ד"ר אבי רוזנשטראוך, המכללה האקדמית אחוה

ד"ר רון רוטקופף, מכון ויצמן למדע

ד"ר אורי רול, אוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר אורלי רונן, בי"ס פורטר, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר יודן רופא, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר סטפן רוקם, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר גיא רותם, המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מר אלי רז, מרכז מדע ים המלח והערבה

ד"ר רענן רז, האוניברסיטה העברית

ד"ר הדס רייזר, אוניברסיטת חיפה, חברת EWRE חיפה

ד"ר גיל רילוב, המכון הלאומי לאוקינוגרפיה, חקר ימים ואגמים לישראל

ד"ר אלון רימר, חקר ימים ואגמים לישראל

ד"ר אורלי רכטמן, המועצה לישראל יפה

ד"ר יעל רם, המכללה האקדמית אשקלון

פרופ' (אמריטוס) יהודית רשפון, אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר רן שאולי, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר ליאורה שאלתיאל הרפז, מו"פ צפון/מכללה אקדמית תל חי

ד"ר אילת שביט, המכללה האקדמית תל חי

ד"ר פטריק שבל, אוני תא

ד"ר אריאל שבתאי, מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני

ניצן שגב, אוניברסיטת בן גוריון (דוקטורנטית)

ד"ר אירית שדה, משרד החינוך

ד"ר אסף שדה, מכון וולקני

ד"ר שחר  שדה, אוניברסיטת ניו יורק

דוד שהמי, האוניברסיטה העברית בירושלים (דוקטורנט)

ארז שוהם, אוניברסיטת תל אביב (דוקטורנט)

ד"ר רחלי שוורץ-צחור, רמת הנדיב

פרופ' גדי שוסטר, טכניון

ד"ר דוד שור, אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר בעז שחם, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר נורית שטובר-זיסו, אוניברסיטת חיפה

שקד שטיין, אוניברסיטת בן גוריון (דוקטורנט)

ד"ר לאורה שטיינדלר, אוניברסיטת חיפה

ד"ר בנימין שטייניץ, (גמלאי) מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

ד"ר צביקה שטיינר, אוניברסיטת קיימברידג'

ד"ר ברוך שטל, יועץ סביבתי

ד"ר זאב שטסל, אוניברסיטת בן גוריון

אביב שטרן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (דוקטורנטית)

פרופ' מרסלו  שטרנברג, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אורי שיינס, אוניברסיטת חיפה – אורנים

פרופ' גבריאל שילר, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני (גימלאי)

ד"ר משה שירב, המכון הגיאולוגי

ד"ר אורן שלף, אוניברסיטת נבאדה, רינו

ד"ר מרוה שמואלי, סמינר הקיבוצים; מכללת אורנים

פרופ' יצחק שנל, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' משה שנקר, האוניברסיטה העברית בירושלים

אלון שפון, מכון ויצמן למדע (דוקטורנט)

ד"ר אור  שפיגל, בן גוריון

פרופ' שרון שפיר, האוניברסיטה העברית

ד"ר אור שפירא, מכון וולקני

ד"ר עידן שפירא, אוניברסיטת ת"א

ד"ר שלמה שפירא, המכללה האקדמית תל-חי

ד"ר אפרת שפר, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר יונתן שקד, מכון בינאוניברסיטאי למדעי הים באילת

פרופ' יעלה שקד, האוניברסיטה העברית והמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת

ד"ר גאולה שרף, המכללה האקדמית הדסה, ירושלים

פרופ' נדב ששר, אוניברסיטת בן גוריון באילת

ד"ר דן תמיר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומכון הערבה

ד"ר משה תשובה, אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin