התכנית הלאומית "שינוי כיוון" הינה תכנית פעולה מול הממשלה וגורמי ממשל מקומי שהושקה בבית הנשיא בחודש פברואר 2020.

התכנית קוראת למקבלי ההחלטות לשנות כיוון בכל פעולה הנעשית במסגרת אחריותם בהקשר למשבר האקלים.

עקרונות התוכנית
אנרגיה
ביטחון תזונתי וחקלאות
השקעות אחראיות
חינוך
כלכלה
מערכות טבעיות
עירוניות
תחבורה