שינוי כיוון 2020 הינה תכנית פעולה מול הממשלה וגורמי ממשל מקומי שהושקה בבית הנשיא בחודש פברואר 2020.

התכנית קוראת למקבלי ההחלטות לשנות כיוון בכל פעולה הנעשית במסגרת אחריותם בהקשר למשבר האקלים.

עקרונות התוכנית
אנרגיה
ביטחון תזונתי וחקלאות
השקעות אחראיות
חינוך
כלכלה
מערכות טבעיות
עירוניות
תחבורה